Akvizicija klijenata omogućava korisniku da na osnovu postavljenih parametara izvrši filtriranje svih kompanija i kreiranje liste potencijalnih klijenata i meta akvizicije.

Izvještaj se kreira na osnovu najvažnijih parametara a to su: standardna klasifikacija djelatnosti, administrativna jedinica, nivo prihoda, ostvarena neto dobit i broj zaposlenih. Prilikom kreiranja korisnik može, ali ne mora, koristiti sve date parametre. Standardna vrijednost za svaki od parametara jeste „Svi“ što daje listu svih kompanija.

Kreirani izvještaj daje listu kompanija prema zadatim parametrima, sa KD, administraivnom jedinicom, gradom i adresom kompanije, te ostvarenim prihodima.

Proizvod je namijenjen povećanju efikasnosti akvizicije klijenata, tako što se napori akvizicije mogu usmjeriti na ciljane kompanije koje zaista i želimo u vlastitom portfoliu.

back