Adresa: Halilovići 10, Sarajevo 71000
Telefon: 033 719-905

E mail: info@tron.ba