Akvizicija klijenata prema korisničkim parametrima omogućava korisniku da na osnovu postavljenih parametara izvrši filtriranje svih kompanija i kreiranje liste potencijalnih klijenata i meta akvizicije. Izvještaj se kreira na osnovu parametara standardna klasifikacija djelatnosti i administrativna jedinica, te odabirom 5 dodatnih parametara iz različitih grupa – opšti podaci, bilans stanja, bilans uspjeha, gotovinski tok i ocjene. Korisnik određuje koja polja će biti sadržana u zviještaju. Kreirani izvještaj daje listu kompanija prema zadatim parametrima, sa KD, administraivnom jedinicom, te do 5 dodatnih kriterija koje korisnik odabere.. Proizvod je namijenjen povećanju efikasnosti akvizicije klijenata, tako što se napori akvizicije mogu usmjeriti na ciljane kompanije koje zaista i želimo u vlastitom portfoliu

back