KLIJENTI

Kompanija TRON Systems je kreirala najbolji online system poslovne intelligence u BiH koji trenutno koristi više od 80% banaka. Bilo da radite istraživanje potencijalnog tržišta za vaše proizvode/usluge, ili analizu industrije i vašeg klijenta, ili da tražite najbolje prakse u cilju boljeg upravljanja kompanijom, proizvodi koji su sastavni dio BIS (Business Intelligence System) su izuzetno moćan alat koji je pravo rješenje za vas. Ovi izvještaji daju jedinstven pregled potencijala tržišta, profila industrija i pojedinačnih kompanija, kao i komparativne podatke za ocjenu trenutnog statusa kompanije u odnosu na industriju i konkurenciju.

Šta čini BIS alate i izvještaje jedinstvenim?

Izvanredna kombinacija priznatih akademskih tehnika i poslovnih iskustava omogućila je našoj kompaniji razvoj:
Pregleda svih industrijskih grana i pojedinačnih kompanija upotrebom stvarnih podataka za razliku od postojećih analiza koje se baziraju na pretpostavkama i procjenama
• Sistema koji omogućava lak i brz unos ulaznih parametara u cilju dobijanja izlaznih izvještaja i analiza
• Proizvoda koji primjenjuju priznate metodologije vezane za ocjenu likvidnosti, profitabilnosti, rasta, procjenu vrijednosti
• Interaktivnog finansijskog modeliranja koje pomaže donošenju poslovnih odluka
• Razumljivih analiza i prijedloga koji omogućavaju korisniku razvoj efikasne strategije za poboljšanje uspješnosti poslovanja.

BIS sistem je dakle neprikosnoven set alata za analizu poslovanja i “benchmarking” namjenjem različitim vrstama klijenata – finansijskim institucijama, investitorima, privatnim kompanijama, vladnim tijelima i agencijama, različitim organizacijama kao što su industrijske asocijacije, kao i pojedincima koji se bave istraživačkim radom i savjetovanjem u akademskoj zajednici i van nje.