Banke, lizing kompanije, mikrokreditne organizacije i druge finansijske institucije koje izdaju kredite ili pružaju druge finansijske usluge kompanijama svih veličina moraju biti u mogućnosti da pouzdano i efikasno ocjene kreditnu sposobnost potencijalnih i trenutnih klijenata u cilju minimiziranja njihove izloženosti lošim kreditima i efikasne ocjene rizika koji je vezan za svakog klijenta.
Prednosti:

  • Smanjenje rizika od neispunjavanja kreditnih obaveza od strane klijenata i upravljanje kreditnim rizikom, samim time i povećavanje profitabilnosti adekvatnom ocjenom i vrednovanjem rizika na osnovu finansijske snage klijenta i njegovog poslovnog uspjeha.
  • Upotreba modernih alata za “benchmarking” i analiza. Naši proizvodi klijentima omogućuju analizu svake industrijske grane, kreiranje vlatitih benchmark grupa po standardnoj klasifikaciji djelatnosti, geografskom području ili veličini kompanija i historijski pregled trendova na osnovu kojih se pouzdano može analizirati poslovanje kompanije i napraviti projekcije koje uzimaju u obzir trendove u širem i bližem okruženju kompanije. Pomoć i savjetovanje vlastitih klijenata analizom najboljih primjera u praksi i ukazivanje na potencijalne rezerve za poboljšanje poslovanja koje klijent ima. Omogućuje jednoobraznu izradu projekcija koja uzima u obzir najvažnije makroekonomske trendove, trendove unutar industrijske grane, kao i strateški položaj klijenta. Praćenje poslovnog uspjeha klijenta i usporedba sa drugim kompanijama unutar industrijske grane, uz fokus na najvažnije indikatore koji su dokazano najbitniji.
  • Omogućava pristup najpouzdanijim podacima za “benchmarking” koji demonstriraju trenutno stanje poslovanja klijenta
  • Procjena vrijednosti kapitala kompanije na osnovu slobodnih novčanih tokova prema kapitalu (eng. FCFE – Free Cash Flow to Equity) i modela procjene vrijednosti kapitalnih sredstava ( eng. CAPM – Capital Asset Pricing Model)
    Prezentiranje rezultata u profesionalnoj formi

    back