Industrijske asocijacije trebaju svojim članovima da daju usluge koje dodaju vrijednost. Među različitim uslugama, mnoge asocijacije svojim članovima daju detaljne industrijske podatke i “benchmarking” alate.

Prednosti:

  • Omogućavanje članovima asocijacije da se porede sa drugim kompanijama u industriji i drugim industrijama prema ključnim pokazateljima poslovanja.
  • Poređenje pojedinačnih članova sa drugim kompanijama upotrebom pouzdanih informacija a koje je nemoguće dobiti bilo gdje drugo i koje će demonstrirati trenutno stanje po pitanju uspješnosti poslovanja
  • Osigurati članovima asocijacija i udruženja finansijske komparativne podatake kako bi mogli demonstrirati kreditnu sposobnost svojih kompanija
  • Osiguravanje alata koji će članovima asocijacije pomoći da definiraju strategiju za svoju kompaniju na osnovu finansijskih i industrijskih analiza za njihovu granu industrije.
  • Daje članovima alat za iznalaženje primjenjivih prijedloga zasnovanih na analitičkoj ekspertizi izvučenoj iz dugogodišnjeg iskustva i koji su se dokazali kao uspješni u sličnim slučajevima a na osnovu finansijske analize njihovog poslovanja.

    back