Kako bi mogli donijeti ispravne investicijske odluke koje će za rezultat imati veće povrate pri izlasku Investitori i Investicijski fondovi koji traže prilike za investiranje u privatne biznise trebaju biti u mogućnosti da brzo ocjene uspjeh i potencijal ciljane kompanije i uporede je sa drugim značajnim subjektima u datoj industriji.

Oni također trebaju prezentirati svojim upravnim odborima pouzdane komparativne podatke kako bi podržali svoje analize i opravdali svoje prijedloge za investiranje.

Prednosti:

 • Ocjena uspjeha ciljne kompanije u odnosu na druge kompanije u istoj ili drugim industrijama
 • Ocjena profitabilnosti industrije unutar koje posluje ciljana kompanija
 • Dobijanje pouzdanih komparativnih podataka za kompanije koje posluju u BiH a koji nisu raspoloživi bilo gdje drugo i koje će demonstrirati trenutnu situaciju ciljane kompanije
 • Osiguranje podataka upravnim odborima prezentiranjem konkretnih pokazatelja i činjenica
 • Potvrđivanje rezultata analiza i podržavanje sopstvenih argumenata sa finansijskim podacima iz statistički značajnih baza za usporedbu
 • Procjena vrijednosti ciljanih kompanija prije investiranja ili prije planiranog izlaska na osnovu odabranih parametara
 • Praćenje portfolia kompanija prema uspjehu i njihovo poređenje sa ostalim igračima u industriji uz fokusiranje na glavne indikatore koji su dokazano najvažniji
 • Prezentiranje rezultata u profesionalnoj formi
 • Kreiranje prijedloga mjera na osnovu adekvatne analize koja bi poslije implementacije generirala značajnu vrijednost poslije preuzimanja ili prodaje.

  back