Pristup najpouzdanijim informacijama je najvažniji cilj akademskih istraživača. Mi u TRON-u shvatamo ovo bolje od drugih jer je i dosta naših saradnika uključeno u istraživačke aktivnosti. TRON Business Intelligence System je zamišljen kao najveća i najpouzdanija baza podataka finansijskih i drugih poslovnih informacija kompanija u Bosni i Hercegovini. TRON je u mogućnosti ponuditi usluge vezane za osiguravanje podataka prema zahtjevu specifičnih istraživačkih projekata.

Za ovu vrstu usluga kontaktirajte nas direktno.

Prednosti:

  • Pristup najvećoj i najpouzdanijoj bazi finansijskih i drugih poslovnih informacija kompanija u BiH koja pokriva sve industrijske grane u skladu sa KD BiH.
  • Ocijena profitabilnosti industrije i analiza glavnih igrača unutar industrijske grane prema najznačajnijim parametrima.
  • Analiza najznačajnijih razlika u finansijskoj strukturi i uspješnosti poslovanja kompanija u bazi TRON Business Intelligence System.
  • Lako vršenje procjene vrijednosti kompanija koje su predmet istraživanja.
  • Potvrda rezultata analiza kao podrška argumentima i rezultatima istraživanja.
  • Analiza kompanija za projektne zadatke upotrebom profesionalnih alata.

    back