Privatne kompanije

Za privatne i porodične kompanije iznalaženje informacija o konkurenciji sa kojima se može porediti a koje rade u istoj grani industrije može biti pravi izazov. Veće kompanije kojima se trguje na berzi (dionička društva) obično nisu u istom rangu i komparaciju je nemoguće izvršiti zbog razlika u karakteristikama, počevši od veličine. Vlasnici i menadžeri privatnih kompanija mogu brzo ocijeniti svoje kompanije i dobiti pregled svoje trenutne situacije u odnosu na konkurenciju upotrebom TRON Business Intelligence System.

Prednosti:

  • Upotreba efikasnog sistema za ocjenu trenutnog stanja kompanije
  • Uvid u status kompanije po pitanju ključnih finansijskih indikatora u odnosu na konkurenciju u vašoj industriji i to na osnovu pouzdanih industrijskih podataka za usporedbu
  • “Benchmark” kompanije sa drugim privatnim kompanijama unutar iste ili druge industrijske grane a koji je nemoguće dobiti bilo gdje drugo i koji će demonstrirati trenutno stanje po pitanju uspješnosti poslovanja
  • Osiguranje argumenata bankama i osiguravajućim kućama upotrebom jezika koji je njima lako razumljiv
  • Definisanje strategija zasnovanih na finansijskim i industrijskim analizama za specifičnu industriju
  • Dobijanje aktivnih prijedloga zasnovanih na analitičkoj ekspertizi izvučenoj iz dugogodišnjeg iskustva a koji su se dokazali kao uspješni u sličnim slučajevima
  • Prezentiranje rezultata u profesionalnoj formi

    back