Profil industrije je proizvod koji je prvenstveno namijenjen svim administrativnim cjelinama na raznim nivoima državne administracije (opština, kanton, entitet i BiH u cjelini). Profil industrije osigurava informacije za pojedinačnu granu industrije sa svim informacijama koje su potrebne vladnim agencijama za izradu planova, kao i ocjenu uspješnosti realizacije njihovih aktivnosti. Pored ovog segmenta, značajan je potencijal upotrebe podataka u svrhu izrade analiza koje vrše različite strane organizacije, investicijske kuće, predstavništva stranih korporacija u BiH, i pojedinačne kompanije. Korisnik ovog izvještaja je u mogućnosti da kreira izvještaj prema vlastitim potrebama birajući industrijsku granu u jednom od četiri nivoa standardne klasifikacije djelatnosti, administrativnu cjelinu koju će izvještaj obuhvatiti, kao i vrstu kompanija (sve kompanije, mala i srednja preduzeća i velike kompanije).

Profil industrije je proizvod koji daje slijedeće podatke za odabranu industrijsku granu (prema standardnoj klasifikaciji djelatnosti BiH):

 • Opšti podaci – grana industrije, administrativna jedinica za koju se radi analiza, ukupni prihodi, izvoz, broj zaposlenih, itd..)
 • Konsolidovani industrijski Bilans Uspjeha (KM i %) – Bilans uspjeha svih kompanija u odabranoj industriji u datoj administrativnoj jedinici izražen u apsolutnim i relativnim vrijednostima.
 • Konsolidovani industrijski Bilans Stanja (KM i %) – Bilans stanja svih kompanija u odabranoj industriji u datoj administrativnoj jedinici izražen u apsolutnim i relativnim vrijednostima.
 • Konsolidovani industrijski izvještaj o novčanim tokovima – Izvještaj o novčanim tokovima svih kompanija u odabranoj industriji u datoj administrativnoj jedinici.
 • Ključni pokazatelji poslovanja – Pokazatelji poslovanja za industrijsku granu svrstani u 4 osnovne grupe pokazatelja (pokazatelji likvidnosti, efikasnosti, zaduženosti i profitabilnosti), uz dato objašnjenje svrhe pojedinačnih pokazatelja kao i načina izračuna.
 • Pregled najuspješnijih kompanija po prihodima – daje pregled 20 najuspješninih kompanija po veličini prihoda u odabranoj industriji u datoj administrativnoj jedinici kao i grafički prikaz udjela u tržištu.
 • Pregled najuspješnijih kompanija po bruto dobiti – daje pregled 20 najuspješnijih kompanija po veličini bruto dobiti u odabranoj industriji u datoj administrativnoj jedinici kao i grafički prikaz udjela u ukupnoj bruto dobiti industrije.
 • Pregled najuspješnijih kompanija po neto dobiti – daje pregled 20 najuspješnijih kompanija po veličini neto dobiti u odabranoj industriji u datoj administrativnoj jedinici kao i grafički prikaz udjela u ukupnoj neto dobiti industrije.
 • Pregled najuspješnijih kompanija po prihodima po uposlenom – daje pregled 20 najuspješninih kompanija po veličini ostvarenih prihoda po uposlenom u odabranoj industriji u datoj administrativnoj jedinici.

  back