Profil kompanije analizira specifičnu kompaniju prema odabiru korisnika. Izvještaj daje pregled svih relevantnih informacija koje se tiču odabrane kompanije i to:

  • Opšti podaci (grana industrije, administrativna jedinica za koju se radi analiza, ukupni prihodi, broj zaposlenih, kao i pregled ocjena finansijskog statusa i efikasnosti poslovanja kompanije).
  • Bilans Uspjeha (KM i %) – skraćeni Bilans uspjeha kompanije uz historijske podatke izražen u apsolutnim i relativnim vrijednostima.
  • Bilans Stanja (KM i %) – skraćeni Bilans stanja kompanije uz historijske podatke izražen u apsolutnim i relativnim vrijednostima.
    Izvještaj o novčanim tokovima – skraćeni izvještaj o novčanim tokovima prema vrstama aktivnosti (operativne, finansijske, investicijske).
  • Ključni pokazatelji poslovanja – Pokazatelji poslovanja za odabranu kompaniju svrstani u 4 osnovne grupe pokazatelja, uz dato objašnjenje svrhe pojedinačnih pokazatelja kao i načina izračuna.
  • Ocjena finansijskog statusa – Daje ukupnu ocjenu finansijskog statusa kompanije na osnovu ocjene pokazatelja o finansijskoj poziciji i finansijskom rezultatu
  • Ocjena efikasnosti poslovanja – Daje ocjene kompanije u odnosu na sve kompanije unutar industrijske grane na osnovu 5 najbitnijih pokazatelja efikasnosti poslovanja

Ovaj izvještaj namijenjen je prvenstveno analizi internih poslovnih procesa, uočavanju slabosti u poslovanju i iznalaženju mogućih načina prevazilaženja, kao i utvrđivanja prednosti pojedine kompanije i načinu zadržavanja te prednosti u budućnosti.

back