Ovaj izvještaj omogućava trenutnu provjeru statusa transakcijskih računa kompanije. Status je moguće provjeriti za sve privredne subjekte što pored d.o.o., d.d. i j.p., uključuje i trgovinske i ugostiteljske radnje i obrte. Izvještaj daje pregled svih računa privrednog subjekta, sa trenutnim statusom i datumom zadnje promjene.

back