TRON ATS je dizajniran da našim klijentima pruži pravovremenu informaciju o promjenama statusa bankovnih računa njihovih kupaca, dobavljača ili drugih pravnih subjekata od interesa.

U današnje vrijeme, u našem poslovnom okruženju jedna od krucijalnih stvari jeste sposobnost brze reakcije na novonastale situacije. Kako bi mogli brzo reaoati neophodno je da imamo najažurnije informacije koje je moguć dobiti. TRON ATS upravo daje takve informacije. Našim klijentima dajemo mogućnost sastavljanja spiska kompanija, te njihovog stavljanja na listu praćenja, te da putem e-maila dobiju obavijest o bilo kakvo promjeni statusa njihovih bankovnih računa. E-mailovi obavijesti dolaze do 12h ujutru na datu e-mail adresu i daju informacije o statusima računa sa završetkom prethodnog poslovnog dana.

Dakle, ukoliko je Vaš klijent blokiran prethodnog dana, ili ukoliko je njegov račun ponovo aktiviran, ukoliko je otvorio novi bankovni račun ili zatvorio neki od svojih računa, biti ćete obavješteni, i ukoliko je to potrebno, moći ćete adekvatno i pravovremeno reagovati.

back