Jedan od najvećih problema sa kojima se susreću različiti nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini jeste hroničan nedostatak informacija o specifičnim industrijskim granama za njihove administrativne jedinice. Upotrebom izvještaja koji su sastavni dio TRON Business Intelligence System omogućava svim nivoima vlasti da oblikuju svoje politike i procedure, te usmjeravaju svoja sredstva na razvoj najperspektivnije industrije unutar svojih administrativnih područja, te na taj način ispunjavanju svoje zadate ciljeve u skladu sa svojim mandatom.

Prednosti:

  • Pristup najvećoj i najpouzdanijoj bazi finansijskih i drugih poslovnih informacija kompanija u BiH koja pokriva sve industrijske grane u skladu sa KD BiH prema administrativnoj strukturi BiH.
  • Omogućava pristup najpouzdanijim podacima za “benchmarking” i koji demonstriraju trenutno stanje poslovanja poslovnih subjekata unutar administrativnog područja
  • Ocijena profitabilnosti industrije i analiza glavnih igrača unutar industrijske grane prema najznačajnijim parametrima
  • Analiziranje glavnih razlika u finansijskoj strukturi i uspješnosti privatnih kompanija u odnosu na poslovanje privrednih subjekata u većinskom društvenom vlasništvu
  • Poređenje kompanija u većinskom društvenom vlasništvu sa drugim kompanijama upotrebom pouzdanih informacija a koji je nemoguće dobiti bilo gdje drugo i koji će demonstrirati trenutno stanje po pitanju uspješnosti poslovanja
  • Prezentiranje rezultata u profesionalnoj formi

    back